Լանդշաֆտային դիզայն

Նախատեսված է (նշել տարիքային խումբը, դասարանը)՝ 

6-րդ դասարանի սովորողնրի մասնակցությամբ

Իրականացման տևողությունը ՝

Հինգ դասաժամ

Նպատակը ՝

Աշակերտներին  սովորեցնել արվեստի տարրերին,թափոններով աշխատանքներ կատարելու եղանակներին,ինչպես նաև

անվտանգության կանոններին:

Մասնակիցների նախնական կարողություններ ու հմտություններ՝

Աշակերտները պետք է կարողանան վերաօգտագործել թափոնը,պետք է կարողանան աշխատել խմբերով,

Պահպանեն անվտանգության կանոնները:

Նախագծի ընթացքում նախատեսվում է `

Պատրաստել կոլաժային աշխատանքներ

.Աշխատանք թափոններով

.Ակտիվ մասնակցություն դասին

.Խմբում աշխատելու կարողություններ

.Դիզայնի տարրերի համադրություն:

Միջավայրը `

Տեխնոլոգիա առարկայի համար նախատեսված դասասենյակ

Անհրաժեշտ գործիքները՝

.Թափոն

.Տաք սոսինձ

.Մկրատ

.Գոաշ

.Վրձին

.Կարտոն

.Քարեր

Կիրառվող մեթոդները՝

.ԳՈՒՍ մեթոդ

.Մտքերի տարափ

Նախագծի իրականացման ընթացքը (ընդհանուր նկարագրություն)՝

Աշակերտներ պետք է խմբերով աշխատեն ,սկզբում ընտրում ենք այն իրերը ,որոնք մեզ անհրաժեշտ են:

Կտրում ենք ,ներկում ,սոսնձում վերջնական տեսքի բերելու համար:

Պատասխանատու դասվանդող

Արմինե Ադանյան

Կոլաժային աշխատանք

Նախատեսված է ՝ 

5-րդ դասարանի աշակերտներ

Իրականացման տևողությունը ՝

Մեկ դասաժամ

Նպատակը ՝

              Աշակերտներին  սովորեցնել արվեստի տարրերին,թափոններով աշղատանքներ կատարելու եղանակներին,ինչպես նաև

անվտանգության կանոններին:

Մասնակիցների նախնական կարողություններ

ու հմտություններ՝

Աշակերտները պետք է կարողանան վերաօգտագործել թափոնը,պետք է կարողանան աշխատել խմբերով,

Պահպանեն անվտանգության կանոնները:

Նախագծի ընթացքում նախատեսվում է `

.Պատրաստել կոլաժային աշխատանքներ

.Աշխատանք թափոններով

.Ակտիվ մասնակցություն դասին

.Խմբում աշխատելու կարողություններ

.Դիզայնի տարրերի համադրություն:

Միջավայրը `

Տեխնոլոգիա առարկայի համար նախատեսված դասասենյակ

Անհրաժեշտ գործիքները՝

.Թափոն

.Տաք սոսինձ

.Մկրատ

.Գոաշ

.Վրձին

.Կարտոն

Կիրառվող մեթոդները՝

.ԳՈՒՍ մեթոդ

.Մտքերի տարափ

Դասի տիպը ՝

Համակցված

Նախագծի իրականացման ընթացքը (ընդհանուր նկարագրություն)՝

Աշակերտներ պետք է խմբերով աշխատեն ,սկզբում ընտրում ենք այն իրերը ,որոնք մեզ անհրաժեշտ են:

Կտրում ենք ,ներկում ,սոսնձում վերջնական տեսքի բերելու համար:

Զատիկի նախագիծ

Նախատեսված է ՝ 

Տեխնոլոգիա առարկայի սովորողների մասնակցությամբ

Իրականացման տևողությունը ՝

Մարտի 1-30

Նպատակը ՝

Սովորողներին ծանոթացնել Զատիկի ծեսին և ունենալ զատկական մեդիապաթեթ,մեդիաբացիկներ:

Նախագծի վերջում դասարանական բլոգում հավաքվում է սովորողների աշխատանքները և հրապարակվում զատկակամ մեդիափաթը:

Մասնակիցների նախնական կարողություններ ու հմտություններ՝

Երեխաները պետք է կարողանան աշխատել խմբով, պետք է  պահպանեն անվտանգության կանոնները,  տիրապետեն նյութին:

Նախագծի ընթացքում նախատեսվում է `

.Պտրաստել զատկական ծիսական ծառ

.Պատրաստել գունավոր ճուտիկներ

.Կատարել ածիկացան

Միջավայրը `

Կրթահամալիր

Անհրաժեշտ գործիքները՝

Մեկ անգամյա օգտագործման ափսեներ,բամբակ,ցորեն,գունավոր թղթեր,ջուր,ծառի ճղեր

Կիրառվող մեթոդները՝

Տեսական և գործնական մեթոդներ

Աշխատանքի ընթացքը՝

Զատիկի տոնից երկու շաբաթ առաջ ցանում ենք ածիկը:

Առաջին օրից սկսած կատարում ենք դիտարկումներ:

Ֆոտոխցիկով  նկարում ենք առաջին ծիլերը և կատարում չափումներ:

Պատասխանատու մանկավարժ՝

Արմինե Ադամյան

Ազգային ծիսական դեկորներ

Մասնակիցներ՝

Տեխնոլոգիա դասաժամի սովորողներ

Իրականացման տևողություն՝

Հունվար ամիս

Նպատակ՝

Ավելի բարեկարգ միջավայր ստեղծել

.Գեղագիտական ,ուսումնական ճաշակի ձևավորում և զարգացում

Նախապատրաստական աշխատանք

.Հավաքված նյութերի հրապարակում բլոգներում

.Էսքիզային քննարկումներ

Խնդիրներ՝

Երեխաներին սովորեցնել միասնական  աշխատանքներ կատրելու եղանակներին , ծանոթացնել աշխատանքի ժամանակ անվտանգության կանոնների պահպանմանը

Իրականացման վայր՝

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր

ծագումնշանակությունը

Քրիստոնեությունը, որդեգրելով Կենաց ծառի գաղափարը, այն առնչեց Հեսու նախնու (Դավթի հոր), նրա “արմատից բխած” Քրիստոսի, խաչի, խաչափայտի և այլ հասկացողությունների հետ: Այստեղ էլ Նոր տարին դիտվեց իբրև աստծու ծնունդ և նշանավորվեց Կենաց ծառի՝ տոնածառի շուրջ խմբվող հանդեսներով: Այս աստվածային ծառը խորհրդանշում էր ստորերկրյա թագավորությունը կամ անդրաշխարհը, երկիրը և երկինքը, ըստ այդմ էլ համապատասխանաբար ծառի արմատները գտնվում են երկրի ընդերքում, ծառի բունը՝ երկրի վրա, իսկ ճյուղերը՝ երկնքում:

Անհրաժեշտօգտագործվող նյութեր

12 զույգ խաչ փայտեր, որ խորհրդանշեն 12 ամիսները տարվա, 7 փունջ ցորեն՝ շաբաթվա օրերը խորհրդանշող, չրերի-ընկույզների շարուկներ, 12 զույգ հացահատիկով լիքը պարկեր, որ առատ բերքի տարի լինի:

 • թափանցիկ տարրաներ, ֆետր, հատիկեղեն, ազգային ծիսական կտորի երիզակներ

Պատասխանատու՝

Արմինե Ադամյան

Նախագիծ-ծրագիր

Գարնանացան

Նախատեսված է՝

Տեխնոլոգիա դասաժամի սովորողներ մասնակցությամբ

Իրականացման տևողությունը՝

Փետրվար-մարտ

Նպատակը՝

 • ծաղկային պուրակների ստեղծում
 • ավելի բարեկարգ միջավայրի կազմակերպում
 • նորարարական մոտեցման դիտարկում
 • լանդշաֆտային դիզայնի կիրառում
 • գեղագիտական, ուսումնական հմտությունների զարգացում

Խնդիրներ՝

Երեխաներին սովորեցնել ամանորյա աշխատանքներ կատրելու եղանակներին , ծանոթացնել աշխատանքի ժամանակ անվտանգության կանոնների պահպանմանը

Նախապատրաստական աշխատանք

 • սերմի-բույսի ընտրության քննարկումներ
 • անհատական թաղարների և անվանական պիտակների պատրաստում
 • հավաքված նյութերի հրապարակում բլոգներում
 • տարածքի ընտրության անհրաժեշտության քննարկումներ

Նախագծի ընթացքում նախատեսվում է `

 • ֆլորարիում սկզբունքով բույսերի արագ աճեցում
 • Անվանական թաղարների-պիտակների պատրաստում; սերմնացան:
 • Անհատական թաղարներ. ավոկադոյի աճեցում
 • Անհատական թաղարներ. ֆիզալիսի աճեցում
 • Անհատական թաղարներ. սերկևիլի, դդմի, մարիգոլդս ծաղկի աճեցում

Միջավայրը `

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր

Անհրաժեշտ գործիքները՝

թերթեր (որպես սերմնացանի թաղարներ), աշնանային խաշամով մշակված հող, մեկանգամյա օգտագործման փայտիկներ, ապակյա շշեր (ֆլորարիում սկզբունքով աճեցման համար)

Պատասխանատու՝

Արմինե Ադամյան

Թափոնի վերաօգտագործում

Նպատակը՝

 • գեղագիտական, ճանաչողական, ուսումնական, հմտությունների զարգացում

Ծրագրում`

 • կոլաժային աշխատանք
 • թարգմանչական աշխատանք
 • հավաքած նյութերի հրապարակում բլոգներում

Անհրաժեշտ-օգտագործվող նյութեր`

 • ստվարաթուղթ, թափոն, սիլիկոնե սոսինձ

Ֆոտոպատում

Իմ մասին…

Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ՀԱՅ, որ ուզում է իր հայրենիքում ավելի արժանապատիվ ապրել: 

Ես՝ Արմինե Ադամյանս աշխախատում եմ Եվրոպական վարժարան հիմնադրամում:Սիրում եմ իմ մասնագիտությունը:ՈՒզում եմ փորձովս կիսվել ընկերներիս հետ:Ես սիրում եմ զբաղվել այլընտրանքային տեխնոլոգիայով:

Իմ հայտը

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы